אביזרים משלימים למוצרי אריזה

החוק קובע כי כל יצרן או יבואן מחוייבים במחזור פסולת על פי יעדים קבועים. בשנת 2011 לדוגמא עמד היעד הכולל על 30%, לעומת 2012 בו הוא עמד על 40% ושנת 2014 בו טיפס עד לגובה של 55%. החל משנת 2015 ואילך מחייב החוק את היצרנים והיבואנים ביעד מחזור כולל של 60%. בנוסף, החוק מטיל חובת דיווח על נתוני המכירות וזאת במועדים קבועים ובהתאם לסגנון דיווח שנקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה. יתרה על כך, החוק מציין בפירוש כי יצרנים או יבואנים צריכים להתקשר בהסכם עם כל גוף מוכר לשם קיום החובות ומימון העלויות.

מטרות החוק עולות בקנה אחד עם המטרות של מחזור כללי בישראל. על פי חוקים אלו ואחרים, יש להביא לצמצום הפסולת הנוצרת כתוצאה משימוש במוצרי נייר שונים. החוק עוזר למנוע את ההטמנה של הפסולת ומעודד שימוש חוזר. באמצעות החוק הזה ניתן לחסוך מאות אלפי שקלים עבור המשק הישראלי מדי שנה. עוד מהווה החוק נדבך חשוב במאבק למען שמירה על איכות הסביבה ועתיד כדור הארץ. אין להקל ראש בחוק ובמה שהוא מייצג, ולכן יש חברות רבות העוסקות בפעולות מחזור על בסיס יומי ובכל רחבי ישראל.

כיצד מתבצע מחזור?

המונחים העיקריים הקשורים לנושא של מחזור אריזות בישראל עוזרים לבאר את תהליך המחזור כולו. ראשית, יש להזכיר את המונח גיליון אריזה ולהסביר כי מדובר על גיליון שמפרט את מרכיביה השונים של האריזה. בתוך הגיליון ניתן למצוא התייחסות אל נתוני האריזה, מרכיביה החד פעמיים וסוג החומר בו נעשה שימוש. הגיליון אינו כולל מידע לגבי פתרונות רב פעמיים. שנית, מתבצעת הבחנה בין מוצרים לזרם הביתי לבין מוצרים לזרם המסחרי. צריכה ביתית הופכת לפסולת בבית הצרכן ודמי הטיפול מחושבים במקרה הזה על פי תעריף ייחודי. מנגד, בזרם המסחרי ישנו מחזור של מוצרים המיועדים לצריכה מסחרית או תעשייתית. מוצרי אריזה אלו הופכים לפסולת בבית העסק, המפעל או המחסן.

מחזור הוא שימוש חוזר בחומרים שהושלכו לאשפה או הועברו להטמנה. בשלב הראשון של המחזור מפרקים את הפסולת במטרה להחזירה למצב של חומר גלם ראשוני, בעוד בשלב השני משתמשים בה לייצור מוצרים חדשים. מלבד נייר קיימים גם סוגים אחרים של מחזור בתחומי אלקטרוניקה, פלסטיק, מתכת, פסולת בניין, אשפה אורגנית ואפילו מים. למחזור יש משמעות כלכלית ואקולוגית ולכן בשנים האחרונות ניתן לראות חקיקה בולטת בתחום. פעולות מחזור זוכות לגיבוי משמעותי מצד ממשלות וארגונים סביבתיים. סביר להניח כי בעתיד תגבר האכיפה סביב מחזור מוצרי נייר, ואת הדוגמא הטובה ביותר לכך ניתן לראות ביעדים שהוצבו לקראת השנים הקרובות. נדרשת התגייסות כללית לצורך מיצוי פוטנציאל המחזור על הצד הטוב ביותר ולמען האינטרסים של המגזר הפרטי, הציבורי, התעשייתי והעסקי ברחבי העולם.

גלילה למעלה